Vyjádření k chování kurýra (sociální sítě)

Snažíme se, aby to, co děláme přinášelo našim zákazníkům především pozitivní emoce. Incident, který se odehrál, považujeme za nepřijatelný. Chování kurýra před předáním objednávky bylo nevhodné a zcela neprofesionální. Takové jednání nelze tolerovat, a proto byla okamžitě s dotyčným ukončena spolupráce.

Pro naše partnerské kurýry pravidelně zprostředkováváme nejrůznější školení, mimo jiné i v přístupu a chování vůči zákazníkům nebo o bezpečnosti práce. Podobná školení či kurzy chceme v budoucnu rozšiřovat s jednoduchým cílem poskytovat ještě lepší a pro zákazníky příjemnější služby.

Správné chování kurýrů pak vedle toho vymezuje i kurýrský kodex, kterým se naši spolupracovníci musí řídit. V případě jeho porušení každou situaci individuálně prošetřujeme a vyvozujeme patřičné následky tak, jak tomu bylo i v tomto případě.

Kontakt pro média:
MSL I Ondřej Šveda I ondrej.sveda@mslgroup.com I (+420) 605 874 833